water world

Kamis, 06 Januari 2011

Contoh Surat Lamaran Pekerjaan Guru Honor


Prihal    : Lamaran pekerjaan


Mempawah, 24 Desember 2010
Kepada
Yth Kepala SMK Negeri 1 Mempawah Timur
Di_
         Tempat 

Dengan Hormat,
Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin, adapun data pribadi saya sebagai berikut :
-         Nama
-         Tempat dan Tanggal Lahir
-         Jenis Kelamin
-         Agama
-         Pendidikan Terakhir

-         Alamat
:
:
:
:
:

:
Ahmad Asdi, S.Pd
Mempawah, 12 Maret 1985
Laki-Laki
Islam
Sarjana Pendidikan Strata satu (S-1) Jurusan Matematika
Jl. Merpati. Blok A No.21 BTN Sebukit Indah Mempawah Hilir
Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :
1.        Photo copy ijazah terakhir sebanyak 1 lembar
2.        Photo copy transkip nilai sebanyak 1 lembar
3.        Photo copy kartu tanda pencari kerja 1 lembar
4.        Photo copy KTP sebanyak 1 lembar
5.        Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan banyak terimakasih.
Hormat Saya
Yang Membuat Permohonan,
Ahmad Asdi, S.Pd
No. HP 085245677760

5 komentar:

  1. siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppp laaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    BalasHapus